[Tính Năng] Trận ấn

 

Thần Long Giáng Thế - Tinh Túy Võ Hiệp trên Mobile 2015

Chiến thuật - Turn-based - nhập vai

 

Từ xưa đến nay trận ấn luôn ẩn chứa một sức mạnh phi thường, nổi tiếng hơn cả là bát quái trận đồ xoay chuyển càn khôn, một khi đã rơi vào trận ấn thì chỉ còn cách bỏ mạng.

Hãy cùng Long Cơ tìm hiểu về hệ thống trận ấn vô cùng đặc biệt của Thần Long Giáng Thế nhé.

Hệ Thống Trận Ấn

Điều kiện:

+ Nhân vật đạt cấp 45

Cách tham gia:

+ Tại giao diện nhân vật người chơi chọn mục trận ấn

+ Tại giao diện trận ấn Đại hiệp chọn mục triệu hồi trận ấn để tiến hành triệu hồi

+ Các Đại hiệp có thể chọn triệu hồi thú cốt hoặc triệu hồi thánh khí ( mất KNB )

+ Có tất cả 15 loại trận ấn khác nhau 

Phần thưởng:

+ Khi triệu hồi trận ấn các Đại hiệp được nhận ngẫu nhiên các loại trận ấn khác nhau

+ Có thể tách trận ấn không cần dùng để nhận được mảnh trận ấn 

+ Mảnh trận ấn dùng để tăng cấp trận ấn 

Lưu ý:

+ Trận ấn đã tách thì không thể sử dụng lại được

Long Cơ kính bút!

 

 

Game SG140