[Tính Năng] Kiếm Tâm

Thần Long Giáng Thế - Tinh Túy Võ Hiệp trên Mobile 2015

Chiến thuật - Turn-based - nhập vai

Cảnh giới cao nhất của người luyện kiếm không phải chỉ cần một thanh kiếm thanh kiếm tốt mà là sở hữu kiếm tâm, trong tâm có kiếm ắt sẽ vô địch thiên hạ

Hãy cùng Long Cơ khám phá thế giới kiếm tâm đầy bí ẩn nhé!

Hệ thông kiếm tâm

Điều kiện: 

+ Nhân vật đat lv 38
Cách tham gia:

+ Tại giao diện nhân vật chọn kiếm tâm

+ Tại giao diện kiếm tâm chọn mục kiếm sơn để tiến hành rút kiếm 

+ Tại giao diện rút kiếm các Đại hiệp có thể tiến hành rút kiếm tại vị trí có mũi tên, có thể chọn rút kiếm nhanh hoặc rút kiếm bằng KNB để rút ngắn thời gian

Phần thưởng: 

+ Khi rút kiếm các Đại hiệp được nhận các loại kiếm tâm khác nhau và có cơ hội nhận được mảnh kiếm tâm dùng để đổi kiếm tâm 

Long Cơ kính bút!

 

 

 

Game SG140