【Chiến Tướng 3Q】Quy tắc liên thông server

【Chiến Tướng 3Q】Quy tắc liên thông server - 1

Quy tắc liên thông server

1, Quy tắc đăng nhập server:

Sau khi liên thông server, tên đăng nhập của server không đổi, người chơi vẫn có thể đăng nhập vào đúng nhân vật trước khi liên thông.

2, Quy tắc tên nhân vật:

- Sau khi liên thông server, nếu tài khoản của Chúa Công có nhiều nhân vật, sẽ bảo đảm tính độc lập của mỗi nhân vật (thông tin nhân vật, cấp VIP, số KNB, số Đồng)
- Sau khi liên thông server, nếu trùng tên sẽ thêm hậu tố “@X”, trong đó X là ký hiệu server, ví dụ: Điêu Thuyền@S2, Điêu Thuyền@S3

3, Quy tắc trùng tên Quân Đoàn:

Sau khi liên thông, tên Quân Đoàn bị trùng sẽ thêm hậu tố @X, X là ký hiệu server, ví dụ: Bá Khí@S2, Bá Khí S3…
Quân Đoàn Trưởng có thể đổi tên Quân Đoàn (Quân Đoàn Trưởng được nhận 100 KNB phí bồi thường đổi tên sau khi liên thông server)

4, Quy tắc BXH:

Sau khi liên thông, xếp hạng Đấu Trường sẽ bị reset, dựa vào quy tắc xếp hạng đấu trường của server mới để xếp hạng lại.

- BXH cấp độ mới sẽ dựa vào cấp và exp toàn bộ nhân vật trong các server để xếp hạng lại.
- Thứ hạng Diễn Võ Trường mới sẽ dựa vào thứ hạng Diễn Võ Trường ở server cũ, tiến hành xếp hạng giao thoa
- BXH Quân Đoàn mới sẽ dựa vào cấp độ và sôi nổi toàn bộ Quân Đoàn trong các server để xếp hạng lại
- BXH Liên Doanh mới sẽ dựa vào số ải và thời gian vượt ải của toàn bộ nhân vật trong các server để xếp hạng lại; Người vượt qua sớm nhất sẽ hiển thị tên và đôi hình vượt ải của người vượt sớm nhất trong mấy server

5, Quy tắc xóa nhân vật

Sau khi liên thông server, nhân vật VIP0 dưới Lv10, chưa đăng nhập game trong 15 ngày gần nhất sẽ bị xóa

6 Quy tắc sự kiện

Sau khi liên thông, trong giao diện sự kiện sẽ bảo lưu các sự kiện vĩnh viễn và sự kiện lễ tết, xóa sự kiện giới hạn giờ. VD: bảo lưu sự kiện ưu đãi VIP và sự kiện sưu tầm chữ tết đổi quà; Xóa sự kiện mua cuối tuần và x2 thưởng chiêu tài…

7, Quy tắc thư:

Sau khi liên thông server, trong Dịch Quán sẽ bảo lưu thư hệ thống, xóa thư thông báo. Thư hệ thống gồm: thư thưởng, thư thăng hạng,...
Thư thông báo bao gồm: thư thông báo bảo trì, thư bồi thường bảo trì, thư vô song…
Lưu ý: Chúa công nếu còn thư chưa nhận hãy nhanh chóng kiểm tra.

8, Quy tắc Tranh Bá

A. Xử lý Tranh Bá

- Toàn bộ người chơi trở về thành chung.
- Toàn bộ thành trì trở về trạng thái như lúc mới khai mở server (NPC thủ thành, cấp, binh sĩ, có thưởng chiếm đầu tiên).
- Làm mới lượt đánh phản quân, phản quân được tạo lại.
- Hồi phục tinh lực toàn bộ tướng.
- Xóa đại sự thiên hạ.
- Xóa chiến tích trong Tỉ võ kén rể (bắt đầu từ sau khi hoàn thành liên thông server), tuần này tạm dừng 1 lần đến tuần sau, sau khi báo danh lại sẽ hồi phục.
- Bảo lưu chiến báo.

B. Cự Thú cổ: Sau khi liên thông server, trong tuần Chúa Công muốn thách đấu Cự Thú Cổ, sẽ là Cự Thú Cổ từ lúc mở server.

D. Chiến Thần Điện :Sau khi liên thông server, trong tuần Tướng Chiến Thần trong Chiến Thần Điên sẽ là Võ Tướng Chiến Thần Chiến Thần Điện từ lúc mới mở server, đồng thời chúa công sẽ được bảo lưu số KNB tích lũy khi Điểm Tướng trong Chiến Thần Điện

E. Sau khi liên thông server, toàn bộ nhật ký giao chiến và video chiến đấu của nhân vật sẽ bị xóa

F. Quân Đoàn Chiến sẽ lưu lại danh sách đăng ký của các quân đoàn của Server mở trước, đợt Quân Đoàn Chiến sau sẽ tiến hành đăng ký như bình thường.

【Bồi thường liên thông server】

Toàn bộ user tại server liên thông, sẽ nhận được bồi thường (qua thư), chi tiết như sau

1, Sau khi liên thông server, toàn bộ Chúa công được reset lượt nhận x2 KNB các mốc nạp lần đầu.

2, Sau khi liên thông server, toàn bộ Chúa Công nhận: 300 KNB, Đào *30, 5 Túi Đá Cường Hóa-Vừa, 5 Gói Thức Ăn Thú-Vừa, 5 Rương Mảnh Pháp Trận, 5 Rương Đồng Lớn

3, Sau khi liên thông server, toàn bộ người chơi trùng tên có thể nhận 100 KNB phí bồi thường đổi tên

4, Sau khi liên thông server, toàn bộ Quân Đoàn Trưởng Quân Đoàn trùng tên được nhận 100 KNB phí đổi tên
 

BQT Chiến Tướng 3Q kính báo!

Game SG140