Những điều cần làm khi bắt đầu chơi Chiến tướng 3Q

Những việc cần làm đầu tiên khi tham gia vào CHIẾN TƯỚNG 3Q

1. Thăng cấp nhân vật.

Sau khi người chơi hoàn thành xong Hướng Dẫn tân thủ, điều đầu tiên cần làm là Vượt ải để lên cấp, mở thêm các Tính năng cũng như Phó Bản yêu cầu cấp độ Cao. Làm Nhiệm Vụ hàng ngày là cách nhanh nhất để tăng cấp nhân vật

2. Thu thập nguyên liệu nâng cấp trang bị

Nguyên liệu kiếm được từ Vượt Ải, Vượt Phó Bản, Mua trong Shop Đấu Trường, Shop Thần Bí sẽ dùng để nâng cấp:

- Trang bị cho Tướng

- Nâng cấp thú cưỡi

- Nâng phẩm chất Tướng

Kiếm Nguyên liệu để nâng cấp trang bị cho Tướng, nâng Bậc của Tướng. Từ đó dễ dàng Vượt Ải và các Phụ bản Khó hơn

3. Tăng chiến lực cho Tướng

- Tăng cấp: Cấp tướng càng cao sẽ nâng được trang bị cũng như kỹ năng lên cấp cao hơn.

- Tăng bậc: Tăng phẩm chất của Tướng, cần các nguyên liệu nâng cấp riêng. Có các phẩm Trắng

- Tăng sao: Tăng Sao tướng sẽ tăng mạnh các chỉ số của Tướng đó, kèm theo hiệu ứng ngoại hình sẽ thay đổi theo. Yêu cầu số lượng mảnh Tướng nhất định để Tăng Sao cho Tướng.

- Quan Chức: Hệ Thống thăng quan tiến chức, mỗi khi tướng được thăng lên chức mới sẽ cần có Công Huân( kiếm được thông qua Tranh Đoạt Lãnh Thổ). Sau khi lên chức, Tướng sẽ tăng chỉ số theo %.

- Kỹ năng: Thăng cấp kỹ năng để Tướng sử dụng Kỹ năng khỏe hơn trong khi giao chiến.

 

Game SG140