Hướng dẫn tham gia Tranh Đoạt Lãnh Thổ.

Yêu cầu: Đạt Lv17 và Lãnh Địa Lv2

 

Click vào icon Tranh Bá để tham gia tính năng Tranh Bá

 

Giao diện Map Tranh Bá

Quy tắc Chiếm Thành/ Đóng quân

Quy tắc Tranh Đoạt Lãnh Thổ

Khi vào Thành đã có người chiếm, có thể chọn đóng quân hoặc Chiến đấu để hạ thành, Hạ hết linh trong Thành sẽ đoạt quyền thành Chủ

Mỗi Tướng ra trận sẽ dẫn theo 1000 quân, thiếu quân không thể ra trận.

 

Có 5 loại binh chủng tương ứng với 5 Lớp Tướng

 

Người chơi có thể tuyển quân tại Mộ Binh

 

Tuyển quân cần Lương, lương có thể kiếm thông qua Ruộng trong Lãnh Địa hoặc các hoạt động hàng ngày.

 

Xem thêm Mùa Giải QUÂN ĐOÀN TRANH ĐOẠT CHIẾN nhận ngày hàng nghìn KNB !

Game SG140