Hệ thống nâng cấp trang bị

Hệ thống nâng cấp trang bị của Chiến tướng 3Q gồm có 2 loại:

Cường hóa trang bị:

Tiêu tốn đã cường hóa để nâng cấp, người chơi có thể kiếm đá cường hóa thông qua Vượt ải Tinh Anh hoặc Phụ bản Boss Thế Giới, Tam Quốc Liệt Truyện, ...

(Cấp cường hóa tối đa chỉ được phép bằng với cấp của nhân vật)

Tiến cấp trang bị:

Khi cường hóa đạt đến cấp độ nhất định, người chơi có thể tiến cấp trang bị của mình lên các cấp mới. Cần có một số lượng nguyên liệu nhất định cho việc tiến cấp, các nguyên liệu này có thể kiếm dễ dang thông qua các phụ bản Vượt Ải, hoặc mua trong Cửa hàng thần bí, Shop Đấu Trường, ...

Khi tăng cấp trang bị đột phá lên cấp Lục, Lam, Tím người chơi sẽ mở khóa được các kĩ năng ẩn của trang bị, giúp tăng mạnh mẽ các chỉ số cho Tướng đó.

Tin liên quan

    Game SG140