CHUỖI SỰ KIỆN : ĐUA TOP MÁY CHỦ MỚI

Đông Hán Trung năm thứ 6, Thập Thường Thị lộng quyền, tàn sát bá tánh. Tào Tháo, Viên Thiệu, Viên Thuật lẻn vào cấm cung thích sát Thập Thường Thị. Thiên hạ đại loạn, các lộ anh hùng nổi lên khắp nơi, cùng nhau tranh hùng xưng bá để kiến tạo đại nghiệp.Chiến tướng 3Q qua đó mở ra sự kiện : ĐUA TOP MÁY CHỦ MỚI.

 

1. ĐUA TOP NẠP

- Thời gian : Ngày đầu mở server.

- Nội dung và phần thưởng :

 

2. ĐUA TOP TIÊU

- Thời gian : Ngày thứ 2 mở server.

- Nội dung và phần thưởng :

 

3. ĐUA TOP LỰC CHIẾN

- Thời gian : Ngày thứ 3 mở server.

- Nội dung và phần thưởng :

 

4. ĐUA TOP ĐẤU TRƯỜNG

- Thời gian : Ngày thứ 4 mở server.

- Nội dung và phần thưởng :

 

5. ĐUA TOP VƯỢT ẢI

- Thời gian : Ngày thứ 5 mở server.

- Nội dung và phần thưởng :

 

6. ĐUA TOP SỐ TƯỚNG 3 SAO

- Thời gian : Ngày thứ 6 mở server.

- Nội dung và phần thưởng :

 

7. ĐUA TOP LEVEL

- Thời gian : Ngày thứ 7 mở server.

- Nội dung và phần thưởng :

 

Chúc các Chúa Công hoàn thành thiên thu đại nghiệp, xưng bá thiên hạ.
 

-------------------------------
CHIẾN TƯỚNG 3Q - VÔ ĐỊCH THẦN TƯỚNG - QUỐC CHIẾN XƯNG VƯƠNG
OPEN BETA 19/10 
 THAM GIA GROUP: http://bit.ly/2RGjNEB
 LINK TẢI GAME: CẬP NHẬT SAU ...
 TÁI HIỆN CHÂN DUNG 100 TƯỚNG TAM QUỐC
 ĐOẠT MỸ NHÂN - XƯNG BÁ THIÊN HẠ
 SÁNG TẠO ĐỘI HÌNH - BÀY BINH BỐ TRẬN

Game SG140