Sự kiện Quân Đoàn xung Phong

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Quân Đoàn đạt cấp chỉ định thì mọi thành viên trong Quân Đoàn sẽ nhận được thưởng mốc tương ứng

------------------------------

CHIẾN TƯỚNG 3Q - VÔ ĐỊCH THẦN TƯỚNG - QUỐC CHIẾN XƯNG VƯƠNG
OPEN BETA 19/10
 

 THAM GIA GROUP: http://bit.ly/2RGjNEB
 LINK TẢI GAME: CẬP NHẬT SAU ...
 TÁI HIỆN CHÂN DUNG 100 TƯỚNG TAM QUỐC
 ĐOẠT MỸ NHÂN - XƯNG BÁ THIÊN HẠ
 SÁNG TẠO ĐỘI HÌNH - BÀY BINH BỐ TRẬN

Game SG140